O firmie

Kancelaria adwokacka w Lublinie

Tytuł magistra prawa uzyskałem w 2009 roku po odbyciu 5-letnich studiów magisterskich w systemie stacjonarnym na kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską z zakresu prawa rzeczowego pt. „Współwłasność w częściach ułamkowych” pod kierunkiem prof. Henryka Ciocha obroniłem na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2010-2013 odbyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, pełniąc praktykę w Kancelarii Adwokackiej Bindas i Wspólnicy s.c. ul. Okopowa 10/1 w Lublinie.

W 2013 roku przystąpiłem do egzaminu adwokackiego, z którego uzyskałem pozytywny wynik, w związku z czym zostałem wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie.

Od 2013 roku prowadzę indywidualną praktykę adwokacką w ramach Kancelarii prawnej. Oprócz zdobytego doświadczenia w okresie odbywania aplikacji adwokackiej oraz prowadzenia własnej praktyki stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Okręgowe Rady Adwokackiej na terenie całego kraju.

kancelaria adwokacka Lublin