Adwokat z Lublina: kancelaria prawna adw. Piotr Dymek

Adwokat Piotr Dymek prowadzi kancelarię prawną w Lublinie nieprzerwanie od 2013 roku. Świadczy ona szeroki zakres usług prawnych dla osób fizycznych, konsumentów i osób prawnych, a także przedsiębiorców i spółek prawa handlowego. Do jej głównych zadań należy zapewnienie Klientom niezbędnej pomocy prawnej i wywalczenie dla nich sprawiedliwości. Nad przebiegiem spraw sądowych w kancelarii prawnej czuwa adwokat Piotr Dymek, który podchodzi do wykonywanej pracy z profesjonalizmem, rzetelnością oraz szacunkiem dla wszystkich stron zaangażowanych w sprawę. Oznacza to, że wszelkie działania podejmowane w imieniu Klientów dobry adwokat prowadzi w sposób rozważny i z zachowaniem pełnej dyskrecji.

Zgodnie z zasadami etyki zawodu każdy dobry adwokat powinien zapewniać pełną poufność przekazanych mu informacji oraz wyróżniać się komunikatywnością. Adwokat Piotr Dymek świadczy pomoc prawną, kierując się zasadami optymalnej i najtańszej możliwości rozwiązania problemu prawnego Klienta bez narażania go na zbędne koszty. Podejmuje się wszystkich spraw, w szczególności z zakresu prawa karnego, które niekiedy wymagają szybkiego i intensywnego działania.

 

Kancelaria prawna i jej zakres działalności

Kancelaria prawna powstała z myślą o reprezentowaniu Klientów w każdym rodzaju sprawy, m.in. sprawy rodzinnej, sprawy o rozwód, sprawy administracyjnej, sprawy gospodarczej, sprawy cywilnej, sprawy spadkowej i sprawy karnej.

W ramach obsługi prawnej adwokat Piotr Dymek udziela porad prawnych oraz działa w imieniu Klientów w postępowaniach przygotowawczych, administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych. Sporządza również pisma procesowe i doradza w sprawach pokrewnych dla prawa gospodarczego.

Jeśli potrzebują Państwo usług dobrego adwokata, serdecznie zachęcamy do telefonicznego kontaktu z kancelarią prawną adw. Piotr Dymek. Dzięki wstępnej rozmowie z adwokatem będzie można ocenić, jakie dokumenty mogą być wartościowe podczas pierwszego spotkania. To z kolei przyspieszy kroki w dalszym postępowaniu. Adwokat pomaga również skompletować dokumentację mogącą mieć istotne znaczenie dla wyniku zakończenia sprawy.

Kancelaria prawna umożliwia rozłożenie honorarium na dogodne raty w zależności od sytuacji materialnej Klienta. Zasięg jej działalności obejmuje całe województwo lubelskie (głównie Lublin), nie wykluczając jednocześnie możliwości reprezentowania Klientów na terenie całego kraju.

 

rozwody

Prowadzę sprawy rozwodowe, separacyjne, alimentacyjne, o ustalenie kontaktów z dzieckiem i wiele innych.

zachowek, odszkodowania

Reprezentuję klientów w sprawach spadkowych, o zachowek, odszkodowanie, zadośćuczynienie i innych.

sprawy karne

Zapewniam pomoc prawną zarówno dla oskarżonego, jak i pokrzywdzonego w postępowaniach karnych oraz przy wykroczeniach.

odwołania od decyzji

Reprezentuję klientów przed wszelkimi organami państwowymi, sporządzam pisma i odwołania od decyzji.

doradztwo dla podmiotów gospodarczych

Prowadzę bieżące doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych, pomagam w negocjacjach, opiniuję projekty umów.