Blog

Z jakiego powodu może dojść do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Z jakiego powodu może dojść do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

  „Nic nie może przecież wiecznie trwać” – śpiewała niegdyś Anna Jantar. Słowa wokalistki można by odnieść do naprawdę wieku kwestii i dziedzin. Znajdują one zastosowanie również do obowiązku alimentacyjnego. Istnieją sytuacje, w których tego rodzaju powinność ulega wygaśnięciu i przestaje być aktualna, w związku z czym rodzic obarczony alimentami

Groźby karalne – jaka odpowiedzialność karna się z tym wiąże?

Groźby karalne – jaka odpowiedzialność karna się z tym wiąże?

Do odpowiedzialności karnej mogą pociągnąć człowieka nie tylko jego czyny, lecz także jego słowa. Właśnie taki charakter mają groźby karalne, które są w stanie wzbudzić w adresacie uzasadnione przeświadczenie o zamiarze realizacji zapowiedzi. Ściganie osób dopuszczających się gróźb karalnych to środek prewencyjny przeciw poważniejszym przestępstwom. Zdarza się bowiem tak,

Popełnienie przestępstwa a obowiązek naprawienia szkody

Popełnienie przestępstwa a obowiązek naprawienia szkody

Przestępstwo związane jest zazwyczaj z wyrządzeniem szkody lub pokrzywdzeniem osoby trzeciej. Może dotyczyć ono różnych aspektów od fizycznego zniszczenia mienia, przywłaszczenia nienależnych pieniędzy czy uszkodzenia ciała lub spowodowania cierpienia psychicznego w wyniku wypadku, rozboju czy napadu. Sprawca może otrzymać wyrok nakazujący naprawienie wyrządzonej szkody.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – jak ją ograniczyć?

Odpowiedzialność za długi spadkowe – jak ją ograniczyć?

W sytuacji, gdy umiera ktoś z rodziny czy ktoś bliski pojawia się problem rozwiązania wielu kwestii prawnych, przede wszystkim spadkowych. Dowiadując się, że zostaliśmy właścicielami działki, mieszkania czy samochodu, warto pamiętać, że stajemy się również odpowiedzialni za długi spadkowe. Co to jest i jak ograniczyć w nich nasz udział? O czym należy wiedzieć?

Jakie uprawnienia wynikają z prawa do obrony?

Jakie uprawnienia wynikają z prawa do obrony?

Każdy, kto jest oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi mieć prawo do obrony i sprawiedliwego procesu sądowego. To po prostu konieczność. W demokratycznym państwie nie można zostać z automatu skazanym za jakikolwiek czyn. Sąd musi wysłuchać świadków i zarówno prokuratury, jak i obrony, aby podjąć niezależną decyzję.

Zwrot kosztów procesu w przypadku rozwodu – kto jest nim obarczany?

Zwrot kosztów procesu w przypadku rozwodu – kto jest nim obarczany?

Rozwód to przedsięwzięcie, które wiąże się z wieloma trudami. Problemy, które mogą towarzyszyć rozstającej się parze, potrafią mieć różną naturę. Są w stanie dotyczyć sfery emocjonalnej, ale nie jest ich również pozbawiona sfera finansowa. Oprócz tego, że w trakcie procesu rozwodowego dochodzi do podziału majątku, to w dodatku sama sprawa jest

Testament ustny – w jakich sytuacjach jest ważny?

Testament ustny – w jakich sytuacjach jest ważny?

Osoby, które posiadają majątek i wiedzą, komu chciałyby go przekazać po śmierci, zwykle udają się do notariusza celem spisania testamentu. Taki dokument stanowi podstawę do przekazania domu, pieniędzy czy innych dóbr spadkodawcy osobom, które w nim wymienił po jego śmierci. Czasami jednak zdarza się tak, że testament pisemny nie został sporządzony