Blog

Na czym polega ochrona własności?

Na czym polega ochrona własności?

“Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia” – jest to cytat z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednoznacznie wynika z niego, że każdy z nas ma prawo do własności i to własności różnego rodzaju, między innymi intelektualnej czy rzeczowej. Jednak co w sytuacji, kiedy własność taka jest zagrożona? Czy można ją

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Alimenty to temat, który budzi wiele emocji zarówno wśród osób, które muszą je płacić, jak i tych, na których rzecz są one płacone. Często na tym tle powstaje konflikt, który nie gaśnie nawet po zakończeniu postępowania sądowego. Zwykle obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców względem dzieci, jednak w określonych sytuacjach, w wyniku rozwodu,

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Rozwiązanie małżeństwa oznacza konieczność podziału posiadanego przez małżonków majątku. Zwykle podział ten następuje po rozwodzie, w ramach osobnego procesu, jednak istnieje możliwość rozliczenia się już po sprawie rozwodowej. Byli małżonkowie mogą zatem ustalić podział współwłasności w dowolnym momencie. Jak wygląda podział majątku przy sprawie rozwodowej?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne reguluje sprawy związane z pokrewieństwem i wzajemnymi relacjami między najbliższymi. Dotyka sfer życia związanych z funkcjonowaniem małżeństwa i obowiązkami wobec dzieci. Określa także kwestie związane z prawami do opieki i wypełnianiem roli rodzica. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego łączą się często z wielkimi emocjami, ponieważ dotyczą obszarów, które dla

Gdzie można spisać testament?

Gdzie można spisać testament?

Obowiązujące zasady dziedziczenia bardzo jasno i precyzyjnie określają, kto jest uprawniony do uzyskania części majątku po śmierci swego krewnego. Wiele osób chciałoby jednak mieć możliwość rozporządzenia pozostawionymi po swej śmierci dobrami w inny sposób.