Blog

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Alimenty to temat, który budzi wiele emocji zarówno wśród osób, które muszą je płacić, jak i tych, na których rzecz są one płacone. Często na tym tle powstaje konflikt, który nie gaśnie nawet po zakończeniu postępowania sądowego. Zwykle obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców względem dzieci, jednak w określonych sytuacjach, w wyniku rozwodu,

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Rozwiązanie małżeństwa oznacza konieczność podziału posiadanego przez małżonków majątku. Zwykle podział ten następuje po rozwodzie, w ramach osobnego procesu, jednak istnieje możliwość rozliczenia się już po sprawie rozwodowej. Byli małżonkowie mogą zatem ustalić podział współwłasności w dowolnym momencie. Jak wygląda podział majątku przy sprawie rozwodowej?

Sprawy karne wykonawcze

Sprawy karne wykonawcze

W życiu każdego człowieka może dojść do sytuacji, w której będzie potrzebował porady prawnej. Kancelaria adwokacka jest miejscem, gdzie możemy ją uzyskać. Prawnik pomoże nam w każdej sprawie karnej wykonawczej. Czym one dokładnie są?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne reguluje sprawy związane z pokrewieństwem i wzajemnymi relacjami między najbliższymi. Dotyka sfer życia związanych z funkcjonowaniem małżeństwa i obowiązkami wobec dzieci. Określa także kwestie związane z prawami do opieki i wypełnianiem roli rodzica. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego łączą się często z wielkimi emocjami, ponieważ dotyczą obszarów, które dla

Jakie znaczenie ma stwierdzenie nabycia spadku?

Jakie znaczenie ma stwierdzenie nabycia spadku?

Dziedziczenie wiąże się z przejęciem majątku osoby zmarłej, a często także przysługujących jej praw oraz ciążących na niej obowiązków. W myśl obowiązujących przepisów osoby, które są uprawnione do dziedziczenia, zyskują swoje prawa w momencie śmierci swego krewnego lub tego, kto uwzględnił je w swoim testamencie.

Gdzie można spisać testament?

Gdzie można spisać testament?

Obowiązujące zasady dziedziczenia bardzo jasno i precyzyjnie określają, kto jest uprawniony do uzyskania części majątku po śmierci swego krewnego. Wiele osób chciałoby jednak mieć możliwość rozporządzenia pozostawionymi po swej śmierci dobrami w inny sposób.

Adwokat, a prawo gospodarcze. Zakres pomocy

Adwokat, a prawo gospodarcze. Zakres pomocy

Rozwody, ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem czy sprawy o wskazanie wysokości alimentów; oto wachlarz  zagadnień, z którymi najczęściej zwracamy się po pomoc do adwokata. On także pomoże nam, jeśli popadliśmy w konflikt z prawem lub zostaliśmy o coś niesłusznie oskarżeni. Równie rozległa dziedzinę jego działalności stanowi