Blog

Jakie uprawnienia wynikają z prawa do obrony?

Jakie uprawnienia wynikają z prawa do obrony?

Każdy, kto jest oskarżony o popełnienie przestępstwa, musi mieć prawo do obrony i sprawiedliwego procesu sądowego. To po prostu konieczność. W demokratycznym państwie nie można zostać z automatu skazanym za jakikolwiek czyn. Sąd musi wysłuchać świadków i zarówno prokuratury, jak i obrony, aby podjąć niezależną decyzję.

Testament ustny – w jakich sytuacjach jest ważny?

Testament ustny – w jakich sytuacjach jest ważny?

Osoby, które posiadają majątek i wiedzą, komu chciałyby go przekazać po śmierci, zwykle udają się do notariusza celem spisania testamentu. Taki dokument stanowi podstawę do przekazania domu, pieniędzy czy innych dóbr spadkodawcy osobom, które w nim wymienił po jego śmierci. Czasami jednak zdarza się tak, że testament pisemny nie został

O czym warto pamiętać przed pierwszą wizytą w sądzie? 

O czym warto pamiętać przed pierwszą wizytą w sądzie? 

Dla większości osób wizyty w sądzie są rzadkością, wydarzeniem znaczącym i często bardzo stresującym. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest to miejsce, gdzie zapadają niezwykle ważne decyzje, nieraz kluczowe dla przyszłości wielu ludzi, a sama instytucja nacechowana jest odpowiednim majestatem. Mało jednak prawdopodobne, by w ciągu całego życia

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

Rozpad małżeństwa to bardzo przykre doświadczenie obejmujące swoimi konsekwencjami nie tylko byłych małżonków, lecz także ich potomstwo. Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na obu rodziców obowiązek utrzymywania swoich dzieci, aż do osiągnięcia przez nich pełnoletniości lub ukończenia ostatniego etapu edukacji. Z tego powodu, strona byłego małżeństwa, która opuszcza dom i pozostawia

Na czym polega ochrona własności?

Na czym polega ochrona własności?

  “Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia” – jest to cytat z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednoznacznie wynika z niego, że każdy z nas ma prawo do własności i to własności różnego rodzaju, między innymi intelektualnej czy rzeczowej. Jednak co w sytuacji, kiedy własność taka jest zagrożona? Czy można