Blog

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

Rozpad małżeństwa to bardzo przykre doświadczenie obejmujące swoimi konsekwencjami nie tylko byłych małżonków, lecz także ich potomstwo. Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na obu rodziców obowiązek utrzymywania swoich dzieci, aż do osiągnięcia przez nich pełnoletniości lub ukończenia ostatniego etapu edukacji. Z tego powodu, strona byłego małżeństwa, która opuszcza dom i pozostawia

Na czym polega ochrona własności?

Na czym polega ochrona własności?

  “Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia” – jest to cytat z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednoznacznie wynika z niego, że każdy z nas ma prawo do własności i to własności różnego rodzaju, między innymi intelektualnej czy rzeczowej. Jednak co w sytuacji, kiedy własność taka jest zagrożona? Czy można

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Małżeństwo można zakończyć, żądając orzeczenia rozwodu lub domagając się separacji. W obu przypadkach niezbędna jest rozprawa przed Sądem Okręgowym, który po rozpatrzeniu przesłanek prawnych orzeka rozwód lub separację. W obydwu przypadkach dochodzi do uchylenia wspólnoty małżeńskiej, jednak istnieje sporo rozbieżności pomiędzy separacją a rozwodem.

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Alimenty to temat, który budzi wiele emocji zarówno wśród osób, które muszą je płacić, jak i tych, na których rzecz są one płacone. Często na tym tle powstaje konflikt, który nie gaśnie nawet po zakończeniu postępowania sądowego. Zwykle obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców względem dzieci, jednak w określonych sytuacjach, w wyniku rozwodu,

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Rozwiązanie małżeństwa oznacza konieczność podziału posiadanego przez małżonków majątku. Zwykle podział ten następuje po rozwodzie, w ramach osobnego procesu, jednak istnieje możliwość rozliczenia się już po sprawie rozwodowej. Byli małżonkowie mogą zatem ustalić podział współwłasności w dowolnym momencie. Jak wygląda podział majątku przy sprawie rozwodowej?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne reguluje sprawy związane z pokrewieństwem i wzajemnymi relacjami między najbliższymi. Dotyka sfer życia związanych z funkcjonowaniem małżeństwa i obowiązkami wobec dzieci. Określa także kwestie związane z prawami do opieki i wypełnianiem roli rodzica. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego łączą się często z wielkimi emocjami, ponieważ dotyczą obszarów, które dla