Blog

O czym warto pamiętać przed pierwszą wizytą w sądzie? 

O czym warto pamiętać przed pierwszą wizytą w sądzie? 

Dla większości osób wizyty w sądzie są rzadkością, wydarzeniem znaczącym i często bardzo stresującym. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest to miejsce, gdzie zapadają niezwykle ważne decyzje, nieraz kluczowe dla przyszłości wielu ludzi, a sama instytucja nacechowana jest odpowiednim majestatem. Mało jednak prawdopodobne, by w ciągu całego życia nie wzięło

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

Rozpad małżeństwa to bardzo przykre doświadczenie obejmujące swoimi konsekwencjami nie tylko byłych małżonków, lecz także ich potomstwo. Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na obu rodziców obowiązek utrzymywania swoich dzieci, aż do osiągnięcia przez nich pełnoletniości lub ukończenia ostatniego etapu edukacji. Z tego powodu, strona byłego małżeństwa, która opuszcza dom i pozostawia opiekę

Na czym polega ochrona własności?

Na czym polega ochrona własności?

  “Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia” – jest to cytat z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednoznacznie wynika z niego, że każdy z nas ma prawo do własności i to własności różnego rodzaju, między innymi intelektualnej czy rzeczowej. Jednak co w sytuacji, kiedy własność taka jest zagrożona? Czy można ją chronić? I na czym w ogóle

Kiedy ważność testamentu może zostać podważona?

Kiedy ważność testamentu może zostać podważona?

Testament jest dokumentem, którym jeszcze za życia spadkodawcy można poukładać ważne kwestie spadkowe. Ten dokument warto przygotować, jego spisanie nie kosztuje zbyt wiele, a może znacznie przyśpieszyć cały proces związany ze śmiercią bliskiej osoby. Jednak są sytuacje, w których można mieć wątpliwości co do zapisów – jak powinny one wyglądać?

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Alimenty to temat, który budzi wiele emocji zarówno wśród osób, które muszą je płacić, jak i tych, na których rzecz są one płacone. Często na tym tle powstaje konflikt, który nie gaśnie nawet po zakończeniu postępowania sądowego. Zwykle obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców względem dzieci, jednak w określonych sytuacjach, w wyniku rozwodu, alimentów może

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Rozwiązanie małżeństwa oznacza konieczność podziału posiadanego przez małżonków majątku. Zwykle podział ten następuje po rozwodzie, w ramach osobnego procesu, jednak istnieje możliwość rozliczenia się już po sprawie rozwodowej. Byli małżonkowie mogą zatem ustalić podział współwłasności w dowolnym momencie. Jak wygląda podział majątku przy sprawie rozwodowej?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne – do kogo zwrócić się o pomoc?

Prawo rodzinne reguluje sprawy związane z pokrewieństwem i wzajemnymi relacjami między najbliższymi. Dotyka sfer życia związanych z funkcjonowaniem małżeństwa i obowiązkami wobec dzieci. Określa także kwestie związane z prawami do opieki i wypełnianiem roli rodzica. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego łączą się często z wielkimi emocjami, ponieważ dotyczą obszarów, które dla