Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat?

prawnikSłowo adwokat pochodzi od łacińskiego advocare, oznaczającego „wzywać na pomoc”. Zawód ten jest wykonywany na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze. W Polsce kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze. Dziś w każdym mieście znajdują się wykwalifikowani adwokaci: jednym z nich, gdzie swoje usługi oferuje jest Kancelaria prawna adwokata Piotra Dymka w Lublinie. Charakteryzujemy ofertę pomocy świadczonej przez adwokata.

Kompleksowa obsługa prawna

Z usług kancelarii adwokackich korzystają klienci indywidualni oraz podmioty gospodarcze.  Zakres jej działania może być szeroki. Kompleksowa obsługa prawna obejmuje konsultacje i porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentowanie klienta przed sądami i organami administracji publicznej.

Prowadzenie spraw sądowych

Sprawy, które w ramach swojej oferty, prowadzą adwokaci można charakteryzować wg gałęzi prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Mowa o pomocy związanej z następującymi obszarami:

  • prawo cywilne. Jest nazywane prawem obywatelskim, gdyż reguluje stosunki między równoprawnymi podmiotami. Obejmuje zarówno sprawy spadkowe czy o zasiedzenie, jak i sprawy dotyczące prawa własności oraz służebności oraz spraw z szeroko rozumianego prawa zobowiązań między innymi o zapłatę, spraw o ustalenie stosunków o charakterze  cywilnoprawnym na przykład o zastępcze złożenie oświadczenia woli
  • prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego. Dotyczy majątkowych i niemajątkowych stosunków prawnych w rodzinie. Kancelarie prowadzą m.in. sprawy o rozwód, separacjępodział majątku. Sprawy mogą dotyczyć także ustalenia ojcostwa, alimentów czy ustalenia kontaktów z dzieckiem. Sprawy rodzinne budzą szczególne emocje, dlatego ważne jest, aby prawnik podchodził do nich z odpowiednim nastawieniem oraz empatią
  • prawo karne, w ramach którego adwokat prowadzi sprawy o przestępstwa i wykroczenia uregulowane w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń.Te sprawy wymagają nie tylko sumiennego podejścia,ale również w niektórych przypadkach szybkiego działania i  niezwłocznego kontaktu z klientem. Upoważnienia do działania w sprawie może udzielić nie tylko osoba podejrzana, ale również rodzina, osoba pozostająca w konkubinacie z podejrzanym. Wśród usług kancelarii jest także prowadzenie m.in. spraw związanych z odbywaniem kary pozbawienia wolności czy warunkowym przedterminowym zwolnieniem
  • prawo administracyjne, które reguluje relacje między władzą publiczną a osobami (fizycznymi i prawnymi), które jej podlegają. Adwokat reprezentuje klientów przed organami państwowymi, zajmuje się także m.in. sporządzeniem opinii prawnych oraz pomocy w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych oraz zaskarżaniem niekorzystnych dla obywatela decyzji do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawujących nadzór nad organami administracji publicznej
  • prawo gospodarcze to dziedzina prawa regulująca działalność gospodarczą. Kancelaria reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami i organami administracji publicznej. Do jej zadań należy ponadto m.in. opracowanie umów, doradztwo w kwestiach podatkowych, prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji czy dochodzenie należności.
Czym zajmuje się adwokat?