Groźby karalne – jaka odpowiedzialność karna się z tym wiąże?

Groźby karalne – jaka odpowiedzialność karna się z tym wiąże?

Do odpowiedzialności karnej mogą pociągnąć człowieka nie tylko jego czyny, lecz także jego słowa. Właśnie taki charakter mają groźby karalne, które są w stanie wzbudzić w adresacie uzasadnione przeświadczenie o zamiarze realizacji zapowiedzi. Ściganie osób dopuszczających się gróźb karalnych to środek prewencyjny przeciw poważniejszym przestępstwom. Zdarza się bowiem tak, że przestępcy dochodzą do apogeum swoich działań małymi kroczkami. Najpierw wysyłają pogróżki lub wystosowują groźby karalne, a dopiero potem dopuszczają się uszkodzeń ciała czy nawet mordów. Dlatego ważne jest, by piętnować antyspołeczne zachowania już na najwcześniejszym etapie i w ten sposób zamykać drogę do niekorzystnego rozwoju sytuacji.

Zapobieganie dalszemu rozwojowi sytuacji

Najskuteczniejszym środkiem zapobiegającym danemu typowi zjawisk kryminalnych jest nałożenie na nie odpowiedzialności karnej. Co więc grozi temu, kto dopuści się groźby karalnej? Mówiąc w skrócie, naraża się on bądź to na grzywnę, bądź to na ograniczenie wolności, bądź to na pozbawienie wolności do dwóch lat. Dokładny wymiar kary zależy oczywiście od tego, jak poważny jest rozmiar danego przestępstwa, co określa się w toku postępowania sądowego.

W tym, jaka kara zostanie przyznana za dopuszczenie się groźby karalnej, nie mają większego znaczenia intencje przestępcy. Znacznie istotniejsze jest to, jaki stopień lęku wzbudziła groźba w poszkodowanym. Jeżeli nie przejął się on zbytnio, może nawet nie chcieć ścigać przestępcy, choć warto to robić niezależnie od swoich odczuć. Piętnowanie szkodliwych zachowań jest jednym ze skuteczniejszych działań prewencyjnych. Jeżeli jednak groźba wzbudziła w poszkodowanym silny, uzasadniony lęk o swoją przyszłość, to istnieje podstawa do tego, by wymierzyć sprawcy wysoką karę.

Podsumowując, groźby karalne to nie przelewki. Dlatego warto uważać na słowa i mieć świadomość, że parę zdań, które wymsknie się niby przypadkiem w emocjach, może grozić odpowiedzialnością karną.

Groźby karalne – jaka odpowiedzialność karna się z tym wiąże?