Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

para siedząca na sofie

Małżeństwo można zakończyć, żądając orzeczenia rozwodu lub domagając się separacji. W obu przypadkach niezbędna jest rozprawa przed Sądem Okręgowym, który po rozpatrzeniu przesłanek prawnych orzeka rozwód lub separację. W obydwu przypadkach dochodzi do uchylenia wspólnoty małżeńskiej, jednak istnieje sporo rozbieżności pomiędzy separacją a rozwodem.

Separacja łatwiejsza niż rozwód

Uzyskanie separacji jest prostsze niż uzyskanie rozwodu. Aby sąd wydał wyrok rozwodowy, musi nastąpić zupełny i trwały rozpad pożycia pomiędzy małżonkami. Żeby sąd orzekł separację, niezbędne jest wystąpienie jedynie przesłanki zupełnego rozkładu pożycia. Separację orzeka Sąd Okręgowy na żądanie jednego małżonka lub na wspólny wniosek obojga. Po otrzymaniu wniosku sąd bada, czy między małżonkami nastąpił rozpad pożycia. Orzeczenie separacji nie kończy małżeństwa, ale daje czas na gruntowne przemyślenie swojej decyzji. Sąd nie orzeknie separacji w momencie, gdyby miało ucierpieć dziecko pary lub jeśli orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami życie społecznego. Separacja może zakończyć się rozwodem lub powrotem do sytuacji sprzed orzeczenia, ale tylko na zgodny wniosek obojga małżonków. Niezbędne przy składaniu wniosku o separację będzie profesjonalna pomoc adwokacka. W Lublinie i okolicach skorzystać można z usług wielu kancelarii, w tym kancelarii adwokata Piotra Dymka.

Rozwód a separacja – najważniejsze różnice

Małżonek pozostający w separacji nie może formalnie zawrzeć nowego związku, nie może również zmienić nazwiska oraz wrócić do nazwiska używanego przed ślubem. Orzeczenie rozwodu powoduje ustanie małżeństwa, a byli małżonkowie mogą ponownie wejść w związki małżeńskie. Współmałżonek może wrócić do poprzedniego nazwiska. Małżonkowie w separacji w pewnych sytuacjach zobowiązani są do wzajemnej pomocy. Obowiązek ten ustaje wraz z orzeczeniem rozwodu. Sąd orzekający separację może nałożyć na współmałżonka obowiązek świadczenia alimentacyjnego w stosunku do drugiego małżonka. Obowiązek ten będzie ciążył na małżonku do czasu, aż sąd nie zniesie separacji lub orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa. Przy rozwodzie okres alimentacyjny jest prawnie ograniczony do lat 5. Orzeczenie separacji daje małżonkom rozdzielność majątkową – każde z nich odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania i nie ponosi odpowiedzialności za długi drugiego. W przypadku orzeczonej separacji małżonkowie wyłączeni są z mocy prawa od dziedziczenia po sobie, nie mogą się także ubiegać o spadek. Wyjątek stanowi dziedziczenie testamentowe.

Postępowanie o rozwód może toczyć się wyłącznie w trybie procesu. Dla spraw o separację przewidziano natomiast zarówno drogę procesu, jak i postępowania nieprocesowego. Może do niego dojść w sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji.

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?