Kiedy ważność testamentu może zostać podważona?

Kiedy ważność testamentu może zostać podważona?

testament

Testament jest dokumentem, którym jeszcze za życia spadkodawcy można poukładać ważne kwestie spadkowe. Ten dokument warto przygotować, jego spisanie nie kosztuje zbyt wiele, a może znacznie przyśpieszyć cały proces związany ze śmiercią bliskiej osoby. Jednak są sytuacje, w których można mieć wątpliwości co do zapisów – jak powinny one wyglądać? Kiedy można podważyć ważność testamentu?

Testament – kiedy nie jest ważny?

Sporządzenie testamentu jest czynnością osobistą – nie można sporządzić tego dokumentu przez pełnomocnika. Testament, aby był ważny, musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego lub własnoręcznie. Testament musi być też podpisany przez osobę, która go składa i nie może być sporządzony wspólnie z innymi osobami.

Prawo jasno określa przypadki, które absolutnie anulują ważność testamentu. Nie będzie on ważny wtedy, kiedy:

  • nie został napisany w stanie świadomym lub pozwalającym na swobodne podjęcie decyzji – czyli np. ktoś został zmuszony do napisania testamentu lub jego stan nie był w pełni świadomy, dotyczy to chorób psychicznych, chwilowej niepoczytalności, oburzenia alkoholem czy narkotykami, a także niepełnosprawności umysłowej;
  • osoba sporządzająca testament została wprowadzona w błąd i w innej sytuacji tego dokumentu by nie sporządziła;
  • został wymuszony i napisany pod wpływem groźby.

Czasami pojawiają się wątpliwości co do tego, czy dany dokument naprawdę przedstawia wolę zmarłego, czy raczej został on zmuszony do jego podpisania. W takiej sytuacji można podważyć zasadność tego dokumentu.

Jak podważyć testament?

Jeśli tylko spadkobiercy mają przypuszczenia co do tego, że testament nie został sporządzony w odpowiedni sposób, to mogą go podważyć. Należy jednak zrobić to w terminie maksymalnie 10 lat od śmierci spadkobiercy – po upływie czasu, nawet jeśli testament jest wadliwy i ma błędy, to i tak zostaje uznany za ważny.

Podważenie dokumentu może odbywać się tylko na drodze sądowej i chociaż testament sporządza się w kancelarii notarialnej lub własnoręcznie, to nieprawidłowości musi rozważyć sąd do sprawy cywilnych.

Kiedy ważność testamentu może zostać podważona?