Komu należą się alimenty po rozwodzie?

Komu należą się alimenty po rozwodzie?

rozwód

Alimenty to temat, który budzi wiele emocji zarówno wśród osób, które muszą je płacić, jak i tych, na których rzecz są one płacone. Często na tym tle powstaje konflikt, który nie gaśnie nawet po zakończeniu postępowania sądowego. Zwykle obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców względem dzieci, jednak w określonych sytuacjach, w wyniku rozwodu, alimentów może żądać także były małżonek. Komu należą się alimenty i w jakich okolicznościach?

Kto może otrzymać alimenty po rozwodzie?

Osobami uprawnionymi do otrzymania alimentów są oczywiście dzieci. W Polsce nadal najczęstszym sposobem realizacji opieki nad nimi, jest powierzenie ich jednemu z rodziców. Drugiego rodzica zobowiązuje się do uiszczania alimentów na ich rzecz. Jednak alimenty mogą otrzymywać nie tylko one, ale także, w określonych okolicznościach, również byli współmałżonkowie. Dotyczy to sytuacji, gdy jedno z nich, po rozwodzie, pozostaje w niedostatku. Wynika to z obowiązku wzajemnej pomocy małżonków, który powstaje po ślubie i nie wygasa po rozwodzie. Ma to zastosowanie, gdy żaden z małżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. Istnieje też możliwość uzyskania alimentów przez jednego z małżonków, nawet wtedy, gdy nie pozostaje on w niedostatku. Dotyczy to sytuacji, w której jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a rozwód przyczynił się do pogorszenia jakości życia niewinnego małżonka. Alimentów nie może żądać osoba, który została uznana winną rozpadu małżeństwa, chyba że znajduje się w niedostatku.

Wysokość alimentów

Sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby osób, na których rzecz są one płacone. To jednak nie jedyny czynnik, determinujący ich wysokość. Istotnym elementem są możliwości zarobkowe i majątkowe. Nie ocenia się rzeczywistych przychodów, które czasem pozwany stara się ukryć, ale możliwości ich pozyskania. Ma to na celu unikanie sytuacji, w której pozwany utrzymuje, że nie ma dochodów, lub jego dochody są niskie, a w rzeczywistości pracuje „na czarno”, chcąc ukryć zarobki. Dla sądu istotne są możliwości zarobkowania i na tej podstawie ustala wysokość alimentów, biorąc pod uwagę wszystkie inne czynniki. Przy postępowaniu sądowym zawsze warto skorzystać z pomocy specjalizującego się w prawie rodzinnym prawnika.

Jak długo trzeba płacić alimenty po rozwodzie?

Długość trwania obowiązku alimentacyjnego względem dzieci jest uzależniona od możliwości samodzielnego ich utrzymania się. Oznacza to, że nawet na pełnoletnie dzieci, zobowiązany rodzic, musi płacić alimenty. W praktyce trwa to do czasu, aż dziecko ukończy naukę i będzie w stanie utrzymywać się bez wsparcia rodziców. Rodzic płacący alimenty nie może domagać się rozpoczęcia pracy przez dziecko, jeśli chce ono iść na studia. Dziecko ma prawo się kształcić i pozostawać na utrzymaniu rodziców, aż do zakończenia edukacji. Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci trwa także, gdy dziecko jest chore i nie ma możliwości podjęcia pracy lub nauki.

W przypadku alimentów zasądzonych na rzecz małżonka, obowiązek ich płacenia wygasa w momencie zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka uprawionego do ich pobierania. Obowiązek alimentacyjny kończy się również po pięciu latach od daty prawomocnego wyroku sądowego. Wyjątkiem są, tak zwane, uzasadnione okoliczności, jak na przykład choroba, wypadek czy kalectwo byłego małżonka. W takiej sytuacji sąd może go przedłużyć.

 

Komu należą się alimenty po rozwodzie?