O czym warto pamiętać przed pierwszą wizytą w sądzie? 

O czym warto pamiętać przed pierwszą wizytą w sądzie? 

Dla większości osób wizyty w sądzie są rzadkością, wydarzeniem znaczącym i często bardzo stresującym. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest to miejsce, gdzie zapadają niezwykle ważne decyzje, nieraz kluczowe dla przyszłości wielu ludzi, a sama instytucja nacechowana jest odpowiednim majestatem. Mało jednak prawdopodobne, by w ciągu całego życia nie wzięło się udziału w przynajmniej jednej rozprawie.

Ilość problemów rozwiązywanych w sądzie jest ogromna – od związanych z prawem karnym, poprzez spory gospodarcze, aż po najbliższe większości osób sprawy rodzinne – a okoliczności ich zaistnienia niezwykle różnorodne, przez co szansa na wzięcie prędzej czy później udziału w jakimś procesie, przynajmniej w charakterze świadka, jest bardzo wysoka. Aby zmniejszyć związany z tym stres, warto odpowiednio przygotować się do wizyty w sądzie. 

Na co zwrócić uwagę przed samą rozprawą? 

Bardzo ważne jest dokładne przeczytanie pisma sądowego, zwracając szczególną uwagę na wskazany adres. Często zdarza się, że poszczególne wydziały jednego sądu mają swoją siedzibę w różnych budynkach, a nawet na innych ulicach. Dlatego trzeba koniecznie upewnić się, że trafi się w odpowiednie miejsce. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty, aby móc potwierdzić swoją tożsamość. Przydatny może okazać się również notatnik. Ubiór powinien być schludny – nie ma obowiązku noszenia bardzo eleganckiego stroju, jednak warto zadbać o stonowany, skromny wygląd. Sąd ma możliwość ukarania każdego, kto godzi w jego powagę, również poprzez swoją prezencję. 

Należy pamiętać, że do sądu nie można wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Przed wejściem na jego teren znajdują się zazwyczaj bramki bezpieczeństwa, podobne do tych na lotnisku, gdzie przedmioty tego typu zarekwiruje ochrona. Mowa przede wszystkim o różnego rodzaju ostrzach, broni oraz amunicji. Choć wydaje się to oczywiste, warto przypomnieć, że na terenie sądu pod żadnym pozorem nie można przebywać pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Może zostać to surowo ukarane. 

W odnalezieniu odpowiedniej sali pomocna jest wokanda, czyli rozpiska wszystkich odbywających się w sądzie rozpraw. Dość często zdarza się, że zostają one opóźnione lub nieoczekiwanie przeniesione do innego pomieszczenia, dlatego warto dokładnie zapoznać się z wokandą, a także przyjść do sądu odpowiednio wcześniej, by mieć czas na przystosowanie się do ewentualnych zmian. Na salę rozpraw nie można wejść, dopóki sprawa nie zostanie wywołana, czyli protokolant nie ogłosi jej rozpoczęcia. 

Jak zachowywać się na sali sądowej? 

Zachowanie na sali rozpraw powinno być nacechowane odpowiednim szacunkiem. Należy wyłączyć lub wyciszyć telefon, w miarę możliwości zachować spokój i nie zabierać głosu, dopóki nie zostanie się o to poproszonym. Po wejściu na salę oraz udaniu się na swoje miejsce powinno pozostać się w pozycji stojącej do momentu, w którym sąd powie głośno, że można już usiąść. Znalezienie swojego miejsca nie powinno być trudne: 

  • Po prawej stronie sądu siadają takie osoby jak powód, pokrzywdzony, wnioskodawca, prokurator oraz oskarżyciel. 
  • Po lewej stronie sądu siadają między innymi oskarżony (nieraz w asyście policji), pozwany oraz uczestnicy postępowania. 
  • Naprzeciw sądu znajdują się świadkowie oraz widownia. 

Świadkowie wchodzą na salę jedynie na krótką chwilę, aby można było potwierdzić ich obecność. Nie mogą brać udziału w rozprawie, aby jej przebieg nie wpłynął w żaden sposób na treść ich zeznań – dopiero po ich złożeniu otrzymają możliwość pozostania na sali, ale jeśli zechcą, będą mogli również opuścić budynek sądu. Z tego powodu przed rozpoczęciem rozprawy, świadkowie zostaną poproszeni o wyjście na korytarz. Niestety, muszą pozostać tam czasami bardzo długo, nawet przez kilka godzin. 

Każda osoba, która przemawia do sądu lub do której sąd się zwraca, ma obowiązek w tym czasie stać. Również świadkowie składają zeznania w tej pozycji, stojąc przy specjalnej barierce. Sąd może jednak zwolnić z tego obowiązku: osoby starsze, schorowane lub w zaawansowanej ciąży mogą zazwyczaj siedzieć przez całą rozprawę. 

Należy pamiętać, że na sali sądowej zwraca się jedynie do sądu, niezależnie od tego, kto zadał pytanie lub poprosił o wyjaśnienia. Powinno używać się formy „wysoki sądzie” – zwroty takie jak „sędzio”, „panie sędzio”, „proszę pana” (lub pani) są uważane za niewłaściwe. Nie trzeba przy tym wcale bać się do niego zwracać – gdy coś nie jest jasne lub ma się coś ważnego do dodania, należy grzecznie powiedzieć o tym sądowi. Warto wyjaśnić wszystkie nieporozumienia, aby nie miały wpływu na wynik rozprawy. 

O czym warto pamiętać przed pierwszą wizytą w sądzie?