Odpowiedzialność za długi spadkowe – jak ją ograniczyć?

Odpowiedzialność za długi spadkowe – jak ją ograniczyć?

W sytuacji, gdy umiera ktoś z rodziny czy ktoś bliski pojawia się problem rozwiązania wielu kwestii prawnych, przede wszystkim spadkowych. Dowiadując się, że zostaliśmy właścicielami działki, mieszkania czy samochodu, warto pamiętać, że stajemy się również odpowiedzialni za długi spadkowe. Co to jest i jak ograniczyć w nich nasz udział? O czym należy wiedzieć?

Spadkobierca ma długi, co to oznacza?

Zgodnie z zapisem polskiego prawa, spadkobierca nabywa masę spadkową w chwili śmierci spadkodawcy. Ustawowo ma 6 miesięcy, które zapewniają czas na sprawdzenie całej sytuacji i przyjęcie lub odrzucenie pozostawionych aktywów. Najlepiej sprawę powierzyć adwokatowi zajmującemu się prawem spadkowym, aby mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z prawem.

Jeśli osoba zmarła nie miała długów, sytuacja jest prosta, przyjmujemy spadek. Trudności zaczynają się, gdy obok aktywów pojawiły się długi. Mogą one być efektem zaprzestania płacenia czynszu, niespłaconych kredytów, leasingu czy innych zobowiązań finansowych. Nawet prywatna pożyczka, jeśli wierzyciel udowodni, że zmarły był mu winien pieniądze, przechodzi na osoby dziedziczące po nim. Jeśli spadkobierca zostawił same długi, spadek odrzucamy a co, gdy obok zadłużenia dziedziczymy mieszkanie, samochód, udziały w firmie czy dom?

Ogranicz odpowiedzialność za długi spadkowe

Odrzucając spadek, nie mamy żadnych zobowiązań. W chwili prostego przyjęcia spadku, każdy ze spadkobierców odpowiada całym swoim majątkiem za dług. Czyli wierzyciel może sam zdecydować, od kogo chce go odzyskać, a osoba spłacająca zadłużenie może chcieć później odzyskać pieniądze od pozostałych spadkobierców. Po podzieleniu spadku, każdy odpowiada za dług do wysokości swojego udziału. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza z kolei, że spadkobierca odpowiada za dług majątkiem, ale tylko do wysokości jego wartości. Jeśli długi są większe niż wartość pozostawionych aktywów, spadkobierca nie reguluje różnicy. Korzystając z pomocy adwokata, warto przeanalizować, która opcja jest najlepsza w danym przypadku.

Odpowiedzialność za długi spadkowe – jak ją ograniczyć?