Prawo cywilne

Sprawy cywilne: wsparcie adwokata w postępowaniu

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Dymek podejmuje się prowadzenia spraw cywilnych związanych przede wszystkim z odszkodowaniami i wierzytelnościami. Świadczy więc kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego. W zakres obsługi prawnej dotyczącej spraw cywilnych wchodzi udzielanie porad prawnych na etapie przedsądowym, negocjowanie warunków różnego typu umów, uczestniczenie w negocjacjach i mediacjach pomiędzy stronami, przygotowanie pism procesowych i opinii prawnych oraz reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego.

 

Sprawy cywilne: rodzaje postępowania cywilnego

Sprawy cywilne są to nie tylko sprawy, które wynikają z problemów ze stosowaniem przepisów kodeksu cywilnego, ale także z ogromnej ilości różnych ustaw. Prawo cywilne pozwala rozstrzygać spory dotyczące kontaktów prywatnych i biznesowych w życiu codziennym. Należą do nich między innymi sprawy cywilne związane z wierzytelnością. Zadaniem Kancelarii Adwokackiej adw. Piotr Dymek jest przygotowanie pozwu o zapłatę, pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, a także reprezentowanie Klienta zarówno w postępowaniu zwykłym i upominawczym, jak i w postępowaniu sądowym. Adwokat Piotr Dymek podejmuje się prowadzenia spraw cywilnych takich jak:

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli,
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy).

 

Pozostałe sprawy cywilne

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Dymek zapewnia pomoc prawną również w sprawach cywilnych o odszkodowanie komunikacyjne. Reprezentuje Klientów w sprawach związanych z odwołaniem od decyzji ZUS lub KRUS, a także w sprawach ochrony posiadania i ochrony własności. Podejmuje się prowadzenia następujących spraw cywilnych:

 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu,
 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami,
 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych,
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych,
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
 • sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi.

Specjalnością Kancelarii Adwokackiej adw. Piotr Dymek jest także pomoc prawna dotycząca spraw spadkowych.