Prawo cywilne

Prawo cywilne – sprawy spadkowe i cywilne

Prawo cywilne obejmuje niezwykle szeroki zakres zagadnień związanych z różnymi sferami życia. Moją specjalnością są przede wszystkim sprawy spadkowe i sprawy cywilne związane z odszkodowaniami oraz wierzytelnościami. Pełen zakres działalności kancelarii jest jednak znacznie szerszy. Kompleksowa pomoc świadczona przez moją kancelarię w obszarze prawa cywilnego obejmuje wiele czynności, m.in. udzielanie porad prawnych na etapie przedsądowym, negocjowanie warunków różnego typu umów, udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy stronami, przygotowywanie pism procesowych i opinii prawnych, wreszcie – reprezentację Klienta w toku postępowania sądowego.

Prowadzę:
• sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
• sprawy o zapłatę;
• sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli;
• sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy);
sprawy o zasiedzenie;
• sprawy o zniesienie współwłasności;
• sprawy związane z ochroną własności;
• sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu;
• sprawy z zakresu ochrony posiadania;
• sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami;
• sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych;
• sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
• sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych;
• sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
• sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska);
• sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi;
• sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS;
• sprawy o odwołanie darowizny;
sprawy spadkowe;
• stwierdzenie nabycia spadku;
• sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia;
• sprawy o zachowek;
• sprawy o dział spadku;
• sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego.