Prawo cywilne

Sprawy cywilne i sprawy spadkowe

Świadczę usługi z zakresu prawa cywilnego, które obejmują przede wszystkim sprawy cywilne związane z odszkodowaniami oraz wierzytelnościami, a także sprawy spadkowe obejmujące między innymi stwierdzenie nabycia spadku czy potwierdzenie ważności testamentu. Pomoc prawna dotycząca prawa cywilnego i spadkowego obejmuje udzielanie porad prawnych na etapie przedsądownym, negocjowanie warunków różnego typu umów, udział w negocjacjach i mediacjach pomiędzy stronami, przygotowywanie pism procesowych i opinii prawnych, wreszcie – reprezentację klienta w toku postępowania sądowego.

 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Prawo cywilne pozwala rozstrzygać spory, które dotyczą kontaktów prywatnych i biznesowych w życiu codziennym. Należą do nich między innymi sprawy związane z wierzytelnością. Moim zadaniem jest przygotowanie pozwu o zapłatę, pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, a także reprezentowanie klienta zarówno w postępowaniu zwykłym i upominawczym, jak i w postępowaniu sądowym.

Prowadzę:

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli;
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy).

 

Sprawy związane z nieruchomościami

Oferuję doradztwo prawne dla właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych, a także najemców, wobec których złamano przepisy chroniące lokatorów. Usługi obejmują analizę umowy najmu lub dzierżawy, doradztwo w zakresie przysługujących możliwości prawnych oraz pomoc przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Prowadzę ponadto:

 • sprawy o zasiedzenie;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy związane z ochroną własności;
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu;
 • sprawy z zakresu ochrony posiadania.

 

Sprawy spadkowe

Prowadzę sprawy spadkowe, w ramach których rozwiązuję sytuacje związane z testamentem, zachowkiem, dziedziczeniem ustawowym, a także wyłączeniem małżonka z dziedziczenia i uznaniem spadkobiercy za niegodnego. Reprezentuję klientów w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawach uznania za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawach o zachowek,
 • sprawach o dział spadku,
 • sprawach o odwołanie darowizny,
 • sprawach z zakresu postępowania egzekucyjnego.

 

Pozostałe sprawy cywilne

Oferuję pomoc prawną również w sprawach o odszkodowanie komunikacyjne. Reprezentuje klientów w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS lub KRUS, a także w sprawach z zakresu ochrony posiadania i ochrony własności.

Prowadzę:

 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu;
 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami;
 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych;
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych;
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska);
 • sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi.