Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze – reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądami

Zajmuję się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych przed sądami oraz organami administracji publicznej – w tym urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi. Pomagam w negocjacjach celem ugodowego rozstrzygnięcia zaistniałego sporu, bez angażowania się w sprawy sądowe. Opiniuję projekty umów z różnych dziedzin prawa, udzielam porad prawnych w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy, obejmującej bieżącą pomoc i konsultacje prawne przy realizacji wewnętrznych i zewnętrznych spraw przedsiębiorstwa.

W ramach kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych:
• dochodzę należności i pomagam w rozstrzyganiu sporów drogą negocjacji, a w razie konieczności – w drodze postępowania sądowego;
• prowadzę postępowania egzekucyjne i zabezpieczające;
• reprezentuję przedsiębiorstwa w postępowaniach upadłościowych, w tym upadłości konsumenckiej;
• prowadzę sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji;
• doradzam w tematyce państwowego prawa gospodarczego.