Prawo karne

Prawo karne – sprawy karne, sprawy o wykroczenia

W zakresie prawa karnego prowadzę sprawy karne oraz sprawy o wykroczenia.

Sprawy karne często wymagają szybkiej reakcji, szczególnie w przypadku oskarżonych. Istotne jest to, by natychmiastowo zadbać o odpowiedni przebieg postępowania. Klientom mojej kancelarii prawnej gwarantuję nie tylko uważne i rzetelne, ale również bardzo sprawne podjęcie odpowiednich działań w każdej sprawie, która zostanie mi powierzona.

Prowadzę:
• wszystkie sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym oraz przestępstwa pozakodeksowe;
• wszystkie sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń oraz wykroczenia pozakodeksowe;
• wszystkie sprawy karne oraz wykroczeniowe uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym;
• sprawy związane z zastosowaniem środków zabezpieczających.

Sprawy karne wykonawcze

Sprawy karne zwykle nie kończą się wraz z wydaniem pierwszego wyroku. Swoim klientom oferuję udzielanie porad prawnych w sprawie możliwości związanych z obroną w postępowaniu wykonawczym. W zakresie prawa karnego wykonawczego świadczę pomoc prawną, podejmując się obrony skazanego na karę pozbawienia wolności (oraz pozostałe kary przewidziane w ustawach). Zajmuję się pełną obsługą prawną wymienionych niżej postępowań.

Prowadzę:
• sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
• sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
• sprawy o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności;
• sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
• sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
• sprawy o rozłożenie kary grzywny na raty.