Prawo karne

Sprawy karne i sprawy o wykroczenia

Sprawy karne często wymagają szybkiej reakcji, szczególnie w przypadku oskarżonych. Istotne jest to, by natychmiastowo zadbać o odpowiedni przebieg postępowania. Klientom mojej kancelarii prawnej gwarantuję nie tylko uważne i rzetelne, ale również bardzo sprawne podjęcie odpowiednich działań w każdej sprawie, która zostanie mi powierzona. W zakresie prawa karnego prowadzę również sprawy o wykroczenia.

Pomoc prawna w sprawach karnych

Pomoc prawna udzielana od początku każdej sprawy pozwala zabezpieczyć interesy klienta i zgromadzić dowody niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Dlatego świadczę usługi od wczesnego etapu postępowania przygotowawczego.

Prowadzę:

  • wszystkie sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym oraz przestępstwa pozakodeksowe;
  • wszystkie sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń oraz wykroczenia pozakodeksowe;
  • wszystkie sprawy karne oraz wykroczeniowe uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym;
  • sprawy związane z zastosowaniem środków zabezpieczających.

Sprawy karne wykonawcze

Sprawy karne zwykle nie kończą się wraz z wydaniem pierwszego wyroku. Swoim klientom oferuję udzielanie porad prawnych w sprawie możliwości związanych z obroną w postępowaniu wykonawczym. W zakresie prawa karnego wykonawczego świadczę pomoc prawną, podejmując się obrony skazanego na karę pozbawienia wolności (oraz pozostałe kary przewidziane w ustawach). Zajmuję się pełną obsługą prawną wymienionych niżej postępowań.

Prowadzę:

  • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
  • sprawy o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności;
  • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
  • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
  • sprawy o rozłożenie kary grzywny na raty.

Jak działam?

Udział w sprawie karnej wiąże się z licznymi przesłuchaniami, często również aresztowaniem, dlatego jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem zapewniam sprawne działanie i komunikatywność na wysokim poziomie. Po zapoznaniu się z dowodami zgromadzonymi przez prokuratora, planują linię obrony. W przypadku, gdy dowody te przemawiają na niekorzyść klienta, szukam luk w rozumowaniu organów ścigania oraz przedstawiam dowody, które mogą zwiększyć szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Istotna jest dobra współpraca opierająca się na szczerości i pełnym zaufaniu ze strony klienta. Dzięki temu przy opracowaniu strategii procesowej żaden fakt nie zostanie pominięty.