Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne, rozwody – prawo rodzinne

Zajmuj się świadczeniem usług z obszaru prawa rodzinnego w pełnym zakresie – prowadzę sprawy rodzinne. Tego typu sprawy dotyczą z reguły delikatnych i emocjonujących dla klienta tematów, dlatego jako pełnomocnik prawny ograniczam się wyłącznie do czysto merytorycznego wsparcia prawnego. Każdorazowo wykazuję się wobec moich klientów empatią i zrozumieniem, a kolejne działania staram się planować w taki sposób, by postępowanie zakończyło się tak szybko, jak to możliwe.

Sprawy rozwodowe i o separację

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych związanych z rozwodami, separacjami i związanym z nimi ustaleniem kontaktu z dziećmi i obowiązkiem alimentacyjnym, a także podziałem majątku współmałżonków.

Zakres usług w tej dziedzinie obejmuje zatem:

 • sprawy o rozwód;
 • sprawy o separację;
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa;
 • sprawy o podział majątku małżonków;
 • sprawy o zasądzenie alimentów;
 • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów;
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną;
 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków;
 • sprawy związane z władzą rodzicielską;
 • sprawy o ustalenie ojcostwa;
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

 

Dokumentacja

Zapewniamy wsparcie przy kompletowaniu i przygotowaniu materiału dowodowego w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. Wskażemy także, jakie informacje i dokumenty należy posiadać w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego oraz oszacowaniu kwoty stanowiącej zabezpieczenie finansowe dla dziecka, niezbędne do utrzymania i wychowania do momentu, gdy będzie ono samodzielne. Zajmiemy się przygotowaniem pism i pozwów, a także reprezentacją klienta w procesie sądowym. Ponadto oferuję porady prawne z różnych dziedzin prawa.