Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne: usługi prawnicze z zakresu prawa rodzinnego

Sprawy rodzinne z obszaru prawa rodzinnego w pełnym zakresie to jedna z usług prawniczych świadczonych przez Kancelarię Adwokacką adw. Piotr Dymek. Czego one dokładnie dotyczą? Sprawy rodzinne są to delikatne i emocjonujące dla Klientów tematy z ich życia prywatnego. Dlatego też w ramach obsługi prawnej kancelarii adw. Piotr Dymek ogranicza się wyłącznie do czysto merytorycznego wsparcia prawnego. Każdorazowo wykazuje się wobec Klientów empatię i zrozumienie. Szereg działań prawniczych planuje w taki sposób, aby sprawy rodzinne zostały zakończone tak szybko, jak to możliwe.

 

Rozwód inaczej sprawy rozwodowe i sprawy o separację

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Dymek zajmuje się rozwodami, a więc odpowiedzialna jest za prowadzenie powierzonych spraw rodzinnych w tym zakresie. Na swoim koncie ma również wiele przeprowadzonych spraw o separację i związanych z nimi kwestami dotyczącymi ustalenia kontaktu z dziećmi, obowiązku alimentacyjnego, a także podziału majątku między współmałżonkami. Zakres usług prawnych z zakresu pełnego prawa rodzinnego obejmuje zatem:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • sprawy o podział majątku małżonków,
 • sprawy o zasądzenie alimentów,
 • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów,
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną,
 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków,
 • sprawy związane z władzą rodzicielską,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa,
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

 

Sprawy rodzinne: wsparcie w kompletowaniu dokumentacji

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Dymek zapewnia wsparcie przy kompletowaniu i przygotowaniu materiału dowodowego w sprawach rodzinnych, m.in. w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. W ramach usług prawnej adwokat wskazuje, jakie informacje i dokumenty należy posiadać w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego oraz oszacowania kwoty stanowiącej zabezpieczenie finansowe dla dziecka, niezbędne do utrzymania i wychowania do momentu, gdy będzie ono samodzielne.

Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Dymek oferuje też usługę sporządzania pism procesowych, pozwów i protokołów oraz porady prawne z różnych dziedzin prawa. Reprezentuje swoich Klientów w procesie sądowym.