Prawo rodzinne

Prawo rodzinne – separacje, podział majątku i alimenty

Zajmuję się świadczeniem usług z obszaru prawa rodzinnego w pełnym zakresie. Jako iż tego typu sprawy dotyczą z reguły delikatnych i emocjonujących dla Klienta tematów, moja rola jako pełnomocnika prawnego przy rozwodzie czy w sprawach związanych z opieką nad dziećmi nie ogranicza się wyłącznie do czysto merytorycznego wsparcia prawnego, jak to ma miejsce np. w sprawach z zakresu prawa karnego. Jako prawa karnego dobry prawnik , prowadząc sprawy rodzinne każdorazowo wykazuję się wobec moich klientów empatią i zrozumieniem, a kolejne działania staram się planować w taki sposób, by postępowanie, zakończyło się tak szybko, jak to możliwe.

Prowadzę:
sprawy o rozwód;
• sprawy o separację;
• sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa;
• sprawy o podział majątku małżonków;
• sprawy o zasądzenie alimentów;
• sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów;
• sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
• sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem;
• sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem;
• sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
• sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
• sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami;
• sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną;
• sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków;
• sprawy związane z władzą rodzicielską;
sprawy o ustalenie ojcostwa;
• sprawy o zaprzeczenie ojcostwa;
• sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.