Podział majątku przy sprawie rozwodowej

Podział majątku przy sprawie rozwodowej

rodzielnosc majtkowa

Rozwiązanie małżeństwa oznacza konieczność podziału posiadanego przez małżonków majątku. Zwykle podział ten następuje po rozwodzie, w ramach osobnego procesu, jednak istnieje możliwość rozliczenia się już po sprawie rozwodowej. Byli małżonkowie mogą zatem ustalić podział współwłasności w dowolnym momencie. Jak wygląda podział majątku przy sprawie rozwodowej?

Rozwód a podział majątku

W przypadku, gdy podział majątku nie został osiągnięty w trakcie rozprawy rozwodowej, warto złożyć wniosek o podział zaraz po zakończeniu rozprawy. Znaczny upływ czasu pomiędzy tymi dwoma procesami nie jest korzystny – pewne dokumenty mogą się zgubić, a uzyskany majątek – stracić swoją wartość. Zatem możliwość jednoczesnego orzeczenia rozwodu  i podziału majątku jest korzystna. Czynnikiem warunkującym taką sytuację jest złożenie wniosku przez jednego z małżonków w sprawie rozwodowej. Sąd zgodzi się na taką ewentualność wtedy, gdy podział majątku w toku sprawy rozwodowej nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym.

Jakie przedmioty mogą być majątkiem wspólnym?

Możliwy jest także częściowy podział majątku wspólnego. Wiąże się on z tym, że podstawowe składniki majątku – dom, samochód – mogą być podzielone w trakcie rozwodu. Przedmioty, które nie zostały podzielone podczas rozwodu, mogą być przedmiotem kolejnego postępowania nieprocesowego. W skład majątku wspólnego wchodzi m.in. wynagrodzenie za pracę. Wszystkie przedmioty, które mogą być majątkiem wspólnym, zostały określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w umowie majątkowej zawartej pomiędzy małżonkami. Majątkami osobistymi są natomiast przedmioty otrzymane w spadku lub na drodze darowizny.

Podział majątku przy sprawie rozwodowej