Rozwód za porozumieniem stron – najważniejsze kwestie

Rozwód za porozumieniem stron – najważniejsze kwestie

Z roku na rok przybywa w naszym kraju rozwodów. Jak wynika z najnowszych badań statystycznych, obecnie już co trzecie małżeństwo decyduje się na ten ostateczny krok. Choć decyzja o rozstaniu zawsze jest niezwykle trudna, a przeżycia związane z rozwodem są bardzo silne i często przykre, to nie każdy rozwód musi być drogą przez piekło. Rozwód za porozumieniem stron to doskonały sposób na szybkie rozstanie bez orzekania o winie.

Czym charakteryzuje się rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron to sposób na szybkie i bezkonfliktowe rozstanie. Najczęściej cała sprawa rozwodowa zajmuje nie więcej niż dwie rozprawy. Jest to nazwa rozwodu bez orzekania o winie. Oboje małżonkowie zgłaszają do sądu, iż nie chcą orzekać o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc sprawa traktowana jest tak, jakby żaden ze współmałżonków nie ponosił winy za zaistniałą sytuację. Małżonkowie mogą reprezentować także wspólne stanowisko dotyczące winy jednego z nich lub obojga. Kluczowe dla tego typu rozwodów są negocjacje, dzięki którym wypracowywane jest porozumienie uwzględniające interesy obu rozchodzących się stron.

Rozwód za porozumieniem stron jest też stosunkowo tani. Pobierana jest opłata stała, która wynosi 600 zł, jednak jeżeli wniosek rozwodowy zostanie zgłoszony bez orzekania o winie, sąd z urzędu zwraca połowę tej opłaty po uprawomocnieniu się wyroku. Decydując się na taki rozwód, nie trzeba także doliczać dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem postępowania dowodowego, opłacaniem opinii biegłych czy stawiennictwa świadków. Kolejną oszczędnością może być kwestia podziału majątku. Jeśli współmałżonkowie są w stanie dogadać się w sprawie jego podziału, to sąd pobiera jedynie opłatę za opracowany wcześniej projekt w wysokości 300 zł.

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem stron, jeżeli małżeństwo ma dzieci?

Rozwód za porozumieniem stron jest możliwy, nawet jeżeli rozwodzące się małżeństwo posiada dzieci. Ważne, aby w czasie rozprawy podkreślać, że rozwód nie spowoduje, iż więzi łączące rodziców z dziećmi ulegną osłabieniu. Można nawet posłużyć się argumentem, że rozstanie oczyści atmosferę między rodzicami, dzięki czemu dzieci zyskają, a ich dobro nie ucierpi. Podczas postępowania rozwodowego małżonkowie muszą przedstawić w sądzie sporządzone na piśmie porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie, które powinno być dołączone do pozwu rozwodowego. Jeżeli zawarte w nim zapisy są zgodne z dobrem dziecka, to sąd uwzględni takie porozumienie. Dzięki temu cała sprawa przebiega sprawnie i szybko.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron obowiązek alimentacyjny może być nałożony na jednego z małżonków tylko wtedy, gdy rozstanie zdecydowanie pogorszy sytuację materialną drugiego małżonka. Obowiązek płacenia alimentów może być więc zasądzony tylko przez wzgląd na niedostatek, w jakim znajduje się druga strona. Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny nałożony na jedną ze stron wygasa z upływem pięciu lat od daty orzeczenia rozwodu.

 

Rozwód za porozumieniem stron – najważniejsze kwestie