W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?

Rozpad małżeństwa to bardzo przykre doświadczenie obejmujące swoimi konsekwencjami nie tylko byłych małżonków, lecz także ich potomstwo. Obowiązujące w Polsce prawo nakłada na obu rodziców obowiązek utrzymywania swoich dzieci, aż do osiągnięcia przez nich pełnoletniości lub ukończenia ostatniego etapu edukacji. Z tego powodu, strona byłego małżeństwa, która opuszcza dom i pozostawia opiekę nad dzieckiem drugiej osobie, jest zobowiązana do płacenia alimentów, których wysokość jest zazwyczaj określana przez sąd okręgowy.

Wysokość alimentów – od czego zależy

Ustalanie wysokości alimentów to często najbardziej konfliktowy element trwającego rozwodu. Niestety, zdarzają się w tej kwestii próby nadużycia z obu stron. Właśnie dlatego, sąd bardzo wnikliwie bada wszelkie dostarczane dokumenty i zeznania. Wysokość alimentów jest zależna od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Określając usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz koszt ich realizacji, bierze się pod uwagę wszelkie wydatki, jakie ponosi rodzic, aby zapewnić dziecku prawidłowe warunki do życia i nauki. Spośród nich wyróżnia się m.in.: opłaty mieszkaniowe, leczenie, wydatki na jedzenie, środki czystości, odzież i obuwie, lecz także koszty dojazdów, dostępu do kultury i nauki, wycieczek szkolnych i materiałów niezbędnych do realizacji pasji dziecka. Przy czym bardzo istotne jest, aby deklarowane kwoty posiadały potwierdzenie w postaci rachunków lub zeznań świadków.

Z kolei, możliwości majątkowe zobowiązanego określa się, biorąc pod uwagę poziom życia, jaki mógłby osiągnąć rodzic, gdyby wykorzystywał posiadane możliwości fizyczne i intelektualne. Oznacza to, że osoba bezrobotna także może być obciążona alimentami, wyliczonymi na podstawie uśrednionego poziomu zarobków osób w podobnym wieku i z podobnymi możliwościami i predyspozycjami.

Sporządzenie pozwu

Formalne ustalenie wysokości alimentów należy rozpocząć od sporządzenia prawidłowego pozwu sądowego. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i nieporozumień warto, w tym procesie skorzystać ze wsparcia doświadczonej kancelarii adwokackiej, wyspecjalizowanej w prawie rodzinnym. Osoba wnioskująca jest zobowiązana do przygotowania wcześniej zaświadczenie o swoich dochodach uzupełnionego o listę wydatków ponoszonych z utrzymaniem. W trakcie rozprawy obecni powinni być obaj rodzice. Po przedstawieniu sądowi sytuacji majątkowej i zarobkowej rodziców oraz udokumentowanych kosztów utrzymania dziecka sąd podejmuje ostateczną decyzję o ustalonej kwocie alimentów.

W jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów?