Z jakiego powodu może dojść do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Z jakiego powodu może dojść do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

 

„Nic nie może przecież wiecznie trwać” – śpiewała niegdyś Anna Jantar. Słowa wokalistki można by odnieść do naprawdę wieku kwestii i dziedzin. Znajdują one zastosowanie również do obowiązku alimentacyjnego. Istnieją sytuacje, w których tego rodzaju powinność ulega wygaśnięciu i przestaje być aktualna, w związku z czym rodzic obarczony alimentami może być odciążony.

Poszczególne przypadki

Czasem można dojść do przekonania, że w momencie uzyskania przez dziecko pełnoletności nie trzeba już na nie płacić alimentów. Jest to jednak błędne myślenie. Granicą, która wyznacza kres płacenia alimentów, jest osiągnięcie samodzielności. Bariera ta jest jednak dość płynna. W dużej mierze zależy ona od tego, jaką ścieżkę kształcenia zdecyduje się obrać dziecko. Jeżeli uczy się ono w szkole zawodowej, to można uznać, że samodzielność osiąga ono w momencie ukończenia pobytu w tej placówce, co zwykle następuje w wieku dziewiętnastu lat.

Inaczej sytuacja z alimentami prezentuje się jednak wtedy, gdy dziecko udaje się na studia. W takich okolicznościach wygaśnięcie obowiązku następuje dopiero wówczas, gdy syn lub córka uzyskuje dyplom. Granicą, do której umożliwione jest zdobycie takiego osiągnięcia, jest zazwyczaj wiek dwudziestu sześciu lat. Tak więc widać wyraźnie, że do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego może dojść z powodu ukończenia nauki. Do tego czasu dla rodzica, na którym spoczywa prawna konieczność łożenia na dziecko, aktualne pozostaną kolejne słowa z piosenki Anny Jantar – „Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić”.

Szczególny przypadek występuje jednak wtedy, gdy dziecko jest niepełnosprawne. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny nie wygasa i spoczywa na rodzicach bezterminowo. Jak widać przekonanie o tym, że w momencie osiągnięcia przez dziecko osiemnastu lat przestaje się płacić alimenty, jest nieuzasadnione. Praktycznie w większości przypadków okres płacenia alimentów wykracza bowiem poza granicę osiemnastu lat.

Z jakiego powodu może dojść do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?